De olönsamma barnen; det fria skolvalet vs autister

Kalla Fakta sände den 21/3 de olönsamma barnen. Där kunde vi se autistiske Conrad och hans föräldrar som blivit motarbetade av Conrads förskola, Runstyckets Förskola i Malmö. Det har gått så långt att Conrads föräldrar bestämt sig för att låta Conrad stanna hemma. Som bevis på att  Malmös kommun inte förstått vad som pågått har kommunen hotat med vite, något de nu dragit tillbaka.

I det här läget brukar vi fråga oss själva: Varför. Och hur kunde det bli så här? I det här fallet är Conrads skola vinstdrivande, och fungerar därför som vilket företag som helst. Därför har skolan påpekat för Conrads föräldrar att Conrad nog borde gå på en annan skola. Conrad är autistisk och utan intellektuell funktionsnedsättning. Alltså skulle han klara sig på en vanlig skola om han skulle få rätt stöd. Detta nekar Conrads skola honom. Som autist ser jag direkt hur de förändringar skolan gjort försvårar Conrads vardag. Jag vill dock påpeka att även med stöd kan en vanlig skola vara direkt skadlig för en autist, men nu utgår jag från att Conrad vill gå i vanlig skola.

Jag är säker på att Conrad är bara ett av många barn som råkat ut för det här. I en värld där skolor försöker maximera vinst kommer skolorna alltid försöka undvika och bli av med vissa elever. De elever som kräver mer resurser, både ekonomiskt och praktiskt kommer inte vara välkomna. Funkisar som behöver extra stöd stöts bort, och jag tror också att andra undesirables, elever från lägre samhällsklasser samt rasifierade också kommer möta diskriminering.

Den svenska skolan ska vara till för alla, se elevernas styrkor och svagheter, och göra sitt bästa för att barnen ska utvecklas. Då får det kosta vad det kosta vill. Det går inte att spara pengar när det gäller människor. Det kommer båda medborgarna och samhället alltid betala ett pris för senare.Vill vi bygga ett bra Sverige så måste vi investera långsiktigt. Det tycker jag vi är skyldiga framtidens generationer.