Det är de stora tingen, del 2

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om de svårigheter jag stöter på som autist på arbetsplatsen. Här kommer del två på svenska där jag ska prata lite om lösningar. I inlägget utgår jag mest från mig själv och autism, men jag hoppas att det appliceras till andra funktionsnedsättningar.

Först och främst vill jag säga att vi som samhälle måste vi sluta att utgå från att alla ska och kan arbeta. Detta kommer aldrig att ske och det är helt okej. Vissa förlorar arbetsförmågan innan pensionsåldern och andra kommer helt enkelt aldrig ha denna. Det är så mänskligheten är, helt enkelt. Det är systemet (hej, kapitalism) som är fel och som inte heller utgår från oss.

Nu när detta är sagt kommer jag ändå spendera detta inlägg med att prata om funkisar och arbete. Det går inte att undvika diskussionen om Försäkringskassan. Denna pågår faktiskt kontinuerligt bland oss sjuka och/eller funkisar.  Då och då bubblar den upp till ytan och blir en mainstream-snackis under ett kort tag. Sjuktalen fortsätts pressas ner, men för många av oss är detta inget positivt utan något direkt farligt. Som vanligt är det funkisar, sjuka och till och med professionella inom områden som sjukvård och arbetsmarknad larmar om FKs orimliga krav.

I slutändan handlar det alltid om att fler måste komma ut i arbete. Så många som möjligt måste till varje pris komma ut i arbete. Det är den här kullen icke-funkisar tänker dö på. Både regeringen och vanliga arga skattebetalare trängs på denna kulle, och för en gångs skull håller de med varandra. Därför ställer jag frågan:

Vill vi som samhälle på riktigt att funkisar ska komma ut på arbetsmarknaden? Att funkisar ska kunna stanna och må bra långsiktigt av att vara på denna? Att funkisar och sjuka inte ska behöva slussas mellan arbetsmarknad och sjukskrivning? Är svaret ja? Vad bra! Sluta då fokusera på funkisar. Problemet ligger nämligen inte hos oss. Ska funkisar klara sig och må bra på arbetsmarknaden är det faktiskt samhället som behöver ändras. Det är helt enkelt inte byggt för oss.

Ableistiska strukturer genomsyrar hela arbetsmarknaden och den som inte kan leva upp till idealen väljs systematiskt bort.  Detta gäller inte enbart anställning/karriär/lön, utan även arbetsplatsens fysiska miljöer. Här räknar jag allt från saknad tillgänglighet så som ramper och braille, men också bullriga miljöer och starka ljus. Sociala förväntningar kan skapa problem då alla förväntas fungera och socialisera enligt en viss mall. Vanliga arbetstider är också anpassade efter majoriteten och kan ställa till det för många. Ska funkisar stanna arbetsmarknaden behöver vi må bra och trivas. Våra behov och hälsa måste vara i fokus och då menar jag arbetsplatsens anpassningar. Några exempel är flexibla arbetstider, att kunna arbeta hemifrån eller tysta arbetsplatser.

Funkisar ges heller inte samma chans att konkurrera kunskapsmässigt på arbetsmarknaden. Då vi inte ges inte samma tillgång till utbildning blir jobben vi är kvalificerade att söka färre. Varken grundskolan (läs gärna Autistiska Manifestets fantastiska serie om skolan här) eller högre utbildning är särskilt anpassade. Då vi har skolplikt är grundskolan ett dåligt anpassat tvång där många funkisar far illa. Högskolan erbjuder ett helt annat problem, nämligen att vi får svårt att hålla oss kvar på utbildningarna då universiteten inte gärna anpassar och du ofta åker ut från utbildningen/skolan då du inte klarar terminen. Om det vill klara sina egna mål måste utbildningssystemet måste byggas om från grunden. Ju förr desto bättre.

Låt mig till slut fokusera på funkisar igen.  Investera i vår hälsa, se till att vi får bättre tillgång till utbildning och andra resurser, samt en arbetsmarknad faktiskt vill ha oss, så kommer fler av oss att kunna arbeta och må bra av det. Inte alla, men fler. Låt oss vara. Fixa det här, och sen kan vi prata om att funkisar ska ut i arbete. Det var väl det ni ville?